menu

omitsis

digital challenges

Districtes de Barcelona

Districtes de Barcelona

Febrer 2015
Totes les pàgines web de Districtes de Barcelona, amb les dues vertents: ciutat i ajuntament.

El projecte de les webs de districtes está format per dos entorns diferents (districtes ciutat i districtes ajuntament) totalment configurables, que donen sortida a dues webs per cada Districtes de Barcelona fent un total de 20 webs.